Phương pháp phản xạ

Phương pháp nghe – lặp lại

Nghe và lặp lại là phản xạ đầu tiên khi học một ngôn ngữ của một đứa trẻ và là điều đầu tiên cần luyện tập của một người học tiếng Anh. Một đứa bé cần vài năm để nghe và lặp lại trước khi nó có thể tự nói được một vài từ. Một người trưởng thành muốn nói và viết tốt hơn thì cần phải nghe và đọc thật nhiều. Và một người học tiếng Anh cũng giống hệt như vậy, người học cần một lượng input đủ lớn trước khi có thể nói được, và cần một lượng input lớn hơn nữa để có thể nói hay được.

Bạn nên luyện phản xạ nghe – nói bằng phương pháp nghe – lặp lại bởi vì:

1. Phương pháp này giúp cho bạn có được lượng input đủ lớn, đủ nhiều để xây dựng phản xạ nghe – nói, là điều cần thiết hơn đối với người học sơ cấp khi học tiếng Anh.

2. Phương pháp này giúp bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn vì bạn có thể tự học được thay vì nghe từ giáo viên với thời gian hạn chế.

3. Phương pháp này giúp bạn tiết kiệm chi phí vì bạn có thể thay thế nguồn tiếng Anh từ giáo viên bản ngữ bằng rất nhiều nguồn tiếng Anh từ media với chất lượng tương đương.

Phương pháp luyện tập qua 4 bước:

Tại các lớp học của Oxbridge, học viên sẽ luyện phản xạ bằng phương pháp nghe – lặp lại và kể lại từ bài viết tiếng Việt qua 4 bước chính:

Bước 1: Đọc qua và xem phần dịch tiếng Việt để hiểu nội dung

Bước 2: Nghe, nhìn transcript và lặp lại

Bước 3: Nghe, không nhìn transcript và lặp lại

Khi đã tự tin có thể luyện tập thêm bằng hoạt đông: Nghe, cố gắng nói theo song song với đoạn nghe.

Bước 4: Nhìn bài dịch tiếng Việt và nói lại bằng tiếng Anh

Ngoài ra còn luyện tập nói bằng cách kể lại câu truyện hoàn toàn từ trí nhớ mà không nhìn vào transcript.

Trong 4 bước trên đây thì bước thứ 3 là quan trọng nhất đối với người học có khả năng nghe chưa tốt và chậm. Bước thứ 4 và bài luyện tập kể lại câu truyện mà không nhìn vào transcript là bài tập nói dành cho những bạn đã có thể nghe và lặp lại tốt.