Tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

Khóa học tiếng Anh tổng quát, luyện phản xạ nghe – nói bằng những bài tập nghe – lặp lại và nói lại từ tiếng Việt với giáo viên Việt Nam.

Học từ vựng bộ thông dụng thông qua truyện.

Luyện tập nói nhiều hơn bằng cách thảo luận với giáo viên bản ngữ ở những trình độ cao hơn.

 

 

Trình độ sơ cấp - sơ trung cấp

Luyện tập phản xạ nghe – nói, khả năng phát âm với bài luyện tập nghe – lặp lại và bài luyện tập nói lại từ bài viết tiếng Việt.

Kết hợp luyện nghe – nói và học từ vựng dựa trên bộ sách những từ vựng thông dụng lồng vào những câu truyện có ý nghĩa và bối cảnh cực kì dễ nhớ.

100% GV Việt Nam.

Thời gian: 36 buổi/54h (12 tuần)

Học phí: 3.300.000 VND/người

 

Trình độ sơ trung cấp - trung cấp

Luyện tập phản xạ nghe – nói, khả năng phát âm với bài luyện tập nghe – lặp lại và bài luyện tập nói lại từ bài viết tiếng Việt.

Kết hợp luyện nghe – nói và học từ vựng dựa trên bộ sách những từ vựng thông dụng lồng vào những câu truyện có ý nghĩa và bối cảnh cực kì dễ nhớ.

Luyện tập nói với giáo viên người nước ngoài, bằng cách thảo luận những câu hỏi tương tự trong phần thi IELTs speaking.

(50% GV Việt Nam, 50% GV Nước ngoài)

Thời gian: 60 buổi/90h (20 tuần)

Học phí: 7.000.000 VND/người

 

Trình độ trung cấp - sau trung cấp

Luyện tập phản xạ nghe – nói, khả năng phát âm với bài luyện tập nghe – lặp lại và bài luyện tập nói lại từ bài viết tiếng Việt.

Kết hợp luyện nghe – nói và học từ vựng dựa trên bộ sách những từ vựng thông dụng lồng vào những câu truyện có ý nghĩa và bối cảnh cực kì dễ nhớ.

Luyện tập nói với giáo viên người nước ngoài, bằng cách thảo luận những câu hỏi tương tự trong phần thi IELTs speaking.

(50% GV Việt Nam, 50% GV Nước ngoài)

Thời gian: 60 buổi/90h (20 tuần)

Học phí: 8.600.000 VND/người

 

Lịch khai giảng

Trình độ Khai giảng  Thời gian
Sơ cấp

5/6/2018

3,5,7 19:00 - 20:30

Sơ trung cấp

5/6/2018

3,5,7 19:00 - 20:30

 

Đăng ký đánh giá trình độ và học thử miễn phí tại đây