Lịch Sử Phát Triển

Oxbridge Education Group

2016

Oxbridge Education Group

Oxbridge Education Group
Cộng đồng không ngừng học hỏi kết nối giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh, hướng đến việc phát triển giáo dục thể chất song song với học thuật, cởi mở đón nhận những xu hướng mới của thế giới. Ứng dụng nhóm kĩ năng của thế kỉ 21, đào tạo học sinh của mình thành những công dân toàn cầu với đầy đủ sự chính trực, quyết đoán, kỷ luật và luôn sẵn sàng cho một thế giới không ngừng thay đổi.
2011

Educational Program for Vietnamese Students (EPVS)

Educational Program for Vietnamese Students (EPVS)
Tổ chức Phi lợi nhuận hướng đến phát triển năng lực cho học sinh Việt Nam theo mô hình: Trải Nghiệm – Quan sát – Khái quát hóa – Đánh giá. Thông qua các chương trình giáo dục như Trại hè giao lưu văn hóa Anh Ngữ, Khóa học Kỹ năng, EPVS đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú, có năng lực.
2007

Youth Global Citizen Program Plus (YGCP+)

Youth Global Citizen Program Plus (YGCP+)
Một nhóm thành viên tài năng từ YGCP quyết định tiếp tục duy trì các dự án vì cộng đồng như tổ chức các trại hè tình nguyện Anh ngữ, các chuyến đi thiện nguyện giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
2005

Youth Global Citizen Program (YGCP)

Youth Global Citizen Program (YGCP)
Tổ chức thuộc Hội Đồng Anh kết hợp với tổ chức OCEP (Oxbridge Exchange Project) chuyên thực hiện các Dự án thiện nguyện, giao lưu văn hóa Anh – Việt. Đơn vị đầu tiên tổ chức các chương trình trại hè giao lưu văn hóa sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính tại Hà Nội.