Quan Điểm Giáo Dục

Tại Oxbridge Group, chúng tôi tin vào triết lý giáo dục thực nghiệm của John Dewey, rằng “Giáo dục chính là cuộc sống”.

Chúng tôi quan niệm trường học không phải là nơi gắn liền với việc học, mà nhà trường chính là môi trường sống của người học. Để một trường học được xây dựng theo triết lý giáo dục thực nghiệm của John Dewey, bản thân những người đào tạo phải đảm bảo được tính xâu chuỗi hoạt động học tập, tính kết nối cộng đồng, tính linh hoạt phù hợp với sự phát triển cá nhân và trên hết là tôn trọng khả năng tự lĩnh hội tri thức của mỗi cá thể.

Để điều này được thể hiện và trở thành đặc trưng, các không gian học tập và hoạt động giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, có tính kết nối và giao lưu giữa các cá nhân và với tập thể. Với triết lý giáo dục thực nghiệm, chúng tôi cho rằng, người học có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tập trung vào truyền tải kiến thức như giáo dục truyền thống.

Kết hợp với các phương pháp tập trung vào khả năng tự học, học sinh sẽ chủ động tìm được đam mê trong việc học với những cách khám phá tri thức riêng của mình. Thông qua đó, thế giới quan của mỗi cá nhân được hình thành một cách hoàn chỉnh và đầy đủ, mỗi cá nhân sẽ có cho mình một bộ hành trang tròn vẹn để sẵn sàng vươn xa và chinh phục những mục tiêu phía trước.