Cung Cấp Giáo Viên Bản Xứ Chất Lượng Cao

Chúng tôi liên kết với mạng lưới giáo viên, sinh viên ưu tú, đam mê với giáo dục tại nhiều nước trên thế giới như mạng lưới sinh viên Đại học Oxford, Đại học Cambridge – Vương Quốc Anh, Đại hoc Stanford – Mỹ,…. để mời họ về tham gia giảng dạy, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Bởi mạng lưới đa dạng và chất lượng, chúng tôi tự tin ràng đội ngũ giáo viên bản xứ của mình đều đáp ứng đầy đủ nhu cầu về chuyên môn, kĩ năng sư phạm và khả năng truyền cảm hứng tới các thế hệ học sinh Việt Nam.