Công Nghệ

Chúng tôi tin rằng công nghệ là chìa khoá để giúp các doanh nghiệp, trường học phát triển nhanh chóng một cách bài bản và chuyên nghiệp, đồng thời, công nghệ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chương trình học tích hợp (hybrid learning) giữa mô hình học tập truyền thống và mô hình học tập trực tuyến (online) đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình đón đầu làn sóng công nghệ 4.0.

Chúng ta đang sống trong một thế giới không có hàng rào (borders), để đáp ứng được những yêu cầu thực tế của nền kinh tế toàn cầu trong thế kỷ 21 và mẫn giữ được những bản sắc đặc trưng của Việt Nam trong tương lai, học sinh cần cạnh tranh với không chỉ các bạn học tại Việt Nam, mà là cạnh tranh với bạn bè khắp năm châu để đạt được những công việc hoặc lĩnh vực trong tương lai và phần nhiều trong số đó chưa được hình thành. Do đó, các kiến thức về công nghệ như khoa học máy tính, lập trình, robotics, phân tích dữ liệu là vô cùng cần thiết và được chúng tôi đặc biệt chú trọng đưa vào chương trình nhà trường.