Vị trí GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH BÁN THỜI GIAN Bộ phận Phòng Đào tạo – Học thuật Báo cáo trực tiếp cho – Trưởng phòng Đào tạo – Học thuật Hình thức Hợp đồng Bán thời gian cố định Giờ làm việc – Thứ 2 đến thứ 6: Theo thời khoá biểu của trường: