Chương trình Tiếng Anh Toán và Tiếng Anh khoa học

Ngày nay, việc học và sử dụng ngoại ngữ không chỉ còn giới hạn trong bộ môn tiếng Anh, mà các em học sinh còn nhiều cơ hội được tiếp cận và học tập các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học bằng tiếng Anh nhằm phát huy tối đa ưu điểm và năng lực bản thân, giúp các em hội nhập, chủ động tìm hiểu nhiều nguồn tài liệu bằng tiếng Anh và tham gia các kỳ thi quốc tế.

Để có được nền tảng vững chắc về ngôn ngữ chuyên ngành, chúng tối đã thiết kế một chương trình học tiếng Anh toán và tiếng Anh khoa học lồng ghép với hệ thống kiến thức và bài tập chuyên ngành từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh học Toán trên nền tảng ngoại ngữ có thể phát huy khả năng tiếp nhận ngôn ngữ mới cùng lúc với phát triển tư duy logic, tính độc lập. Học ngoại ngữ kết hợp với các môn khoa học rất tốt cho sự phát triển trí não của học sinh. Việc này giúp các em có thể định hướng, nhìn nhận vấn đề một cách chủ động và trình bày ý tưởng, quan điểm cá nhân rõ ràng, logic, đồng thời có thể phát triển khả năng ngôn ngữ.

Giáo trình sử dụng:

X