Giá trị cốt lõi

OEG hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với tiền thân là tổ chức phi lợi nhuận do Hội đồng Anh thành lập và bảo trợ. Do đó, tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là xây dựng các chương trình giáo dục chất lượng cao, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh dựa trên 4 giá trị cốt lõi:

Chúng tôi quan niệm, học phải đi đôi với hành, học sinh không chỉ được học ngôn ngữ mà còn được vận dụng những kiến thức đã học và đặc biệt là được giáo dục giá trị, cảm xúc và tư duy để từ đó, các con sẽ tự lập, biết yêu thương, có trách nhiệm với gia đình và mọi người xung quanh.

OEG tập trung vào việc nghiên cứu các chương trình giáo dục phổ thông quốc tế như IGCSE, A-Level, Advance Program (AP), tích hợp một cách linh hoạt, hài học với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, đảm bảo phát triển nhân cách, giáo dục, thể chất, cảm xúc; nuôi dưỡng sự tò mò, sáng tạo của học sinh.

Với các chương trình đào tạo liên kết trường học, chúng tôi lựa chọn giáo trình quốc tế của các NXB danh tiếng với các tiêu chí: Nội dung phù hợp với lứa tuổi người học; chú trọng phát triển kỹ năng Nghe – Nói; tích hợp phiên bản sách điện tử phục vụ cho việc học và làm bài tập online của học sinh, kiến thức học trong sách phục vụ cho việc kiểm tra đầu ra tương ứng với các chứng chỉ ngoại ngữ tiêu chuẩn của tổ chức Cambridge Assessment International Edu- cation (CAIE).

Chúng tôi đầy mạnh việc đào tạo học sinh của minh trở thành những công dân với tính kỷ luật cao, chính trực và cởi mở, thích nghi tốt để sẵn sàng hội nhập trong một thế giới không ngừng thay đổi.

Đối với OEG, sự hài lòng của các trường đối tác, phụ huynh và học sinh là điều quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ nét trong từng dịch vụ, sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Chương trình đào tạo chất lượng cao, đội ngũ giáo viên, quy trình quản lý chất lượng, dịch vụ hỗ trợ toàn diện, chính sách chăm sóc khách hàng đảm bảo và luôn chú trọng tới hiệu quả kinh tế của khách hàng.

X