Chương trình đào tạo STEAM

Giáo dục STEAM là một khái niệm dạy học liên ngành kết hợp giữa Nghệ thuật với các môn học STEM truyền thống là: Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học. STEAM nhấn mạnh việc học tập dựa trên thực hành thay vì theo cách giáo dục truyền thống, kiến thức lý thuyết. Đây là một phương pháp tiếp cận giáo dục kiểu mới, trong đó Khoa học, Công nghệ Kỹ thuật, Nghệ thuật, và Toán học đều được sử dụng để giảng dạy và hướng dẫn cho học sinh.

Tại OEG, chúng tôi áp dụng PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

  • Học mới – Vui học: chú trọng hoạt động trải nghiệm và tương tác ngoài không gian lớp học.
  • Dạy học tích hợp: Liên kết vận dụng kiến thức các môn học trên lớp.
  • Dạy học theo dự án thực tế “Project based learning”: Đưa ra vấn đề mà học sinh có khả năng gặp phải, rèn luyện cho học sinh khả năng quan sát, tư duy, thảo luận, đối mặt và giải quyết vấn đề.
  • Phương pháp lớp học đảo chiều “Flipped Classroom”: Học sinh sẽ là người chủ động tìm hiểu, tư duy và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề, giáo viên sẽ có vai trò định hướng bổ sung cho học sinh.

Nguồn học liệu chất lượng cao phục vụ cho các chương trình quốc tế:

X