Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong ngành giáo dục, cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng, nghiêm túc, truyền cảm hứng cho học sinh để trở thành công dân toàn cầu được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, sức khoẻ thể chất, sự đồng cảm và kỷ luật.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng không ngừng học hỏi, kết nối giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh, hướng đến việc phát triển giáo dục thể chất song song với học thuật, cởi mở đón nhận những xu hướng mới của thế giới. Bằng việc áp dụng tư duy sáng tạo và nuôi dưỡng sự tò mò, chúng tôi đẩy mạnh việc đào tạo học sinh của mình thành những công dân toàn cầu với sự chính trực, quyết đoàn, kỷ luật và luôn sẵn sàng cho một thế giới không ngừng thay đổi.

X